Konkou nasyonal dans Konpa Ed.2
Konpa Danse Challenge
Danse pou n wè w!
Ou gen kont KDC deja : KONEKTE  
Enfòmasyon
1
ENSKRIPSYON
2
SELÈKSYON VIDEYO pou al nan etap 4
3
ANONS koup ki pre-selèksyone yo
4
Seleksyon Rejyonal
5
EMISYON TV YO
6
ANONS FINALIS YO ki pral nan denye etap
FINAL NASYONAL
Òganizatè
card image
AyitiDans
AyitiDans
Asosyasyon ki travay pou ankouraje kilti ayisyen nan dans ak mizik, sitou dans amizman tankou Konpa, Mereng Ayisyen, Kwaze le 8…
card image
Cliford ak Gaelle Jasmin
Cliford ak Gaelle Jasmin
Fòmatè, pwofesè dans, koregraf ak dansè entènasyonal, espesyalize nan dans sosyal Afro-Karayibeyèn ak Latin-Ameriken ak yon gwo eksperyans pou preske 25 lanne nan Pari, Florida e kounye a an Ayiti.
card image
Aly Acacia
Aly Acacia
Ajan kiltirèl, espesyalis nan mizik, kroniker pou jounal Le Nouvelliste. Ansyen manadjè diskotèk nan Monreyal ak pwopryete magazen mizik an Ayiti.
card image
Claude-Bernard Celestin
Claude-Bernard Celestin
Pwofesyonèl ak plis pase 20 lanne eksperyans nan maketing, lavant, òganizasyon evènman tankou Musique en Folie oswa Verres en fête, konsèy, fòmasyon nan maketing.
Patenè ak sponsò nou
    Estrikti dans patnè